Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Met een schriftelijke gemotiveerde aanvraag zal vrijwel direct uitstel worden verleend voor de duur van 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging. De invordering wordt dan stilgezet. Beoordeling van de aanvraag zal op een later moment plaatsvinden. Begin vorige week heeft de Belastingdienst aangegeven dat een verzoek om uitstel een verklaring van een derde deskundige (accountant) zou moeten bevatten. Die voorwaarde is inmiddels vervallen.

Uitstel is mogelijk voor:

  • Loonbelasting;
  • Omzetbelasting;
  • Vennootschapsbelasting en
  • Inkomstenbelasting.

Voor een langer uitstel (dan 3 maanden) vraagt de Belastingdienst mogelijk aanvullende informatie aan te leveren, zoals eventueel een verklaring van een derde deskundige (accountant, fiscalist) over bijvoorbeeld de toestand van de onderneming. De Belastingdienst zal daarvoor nog aanvullende informatie verstrekken. Of en zo ja, welke voorwaarden zullen worden gesteld aan dit langere uitstel is nog onderwerp van beraad binnen de belastingdienst en zal waarschijnlijk vooral worden bepaald door de situatie waarin ons land en ons bedrijfsleven zich zal bevinden rond de zomer.

Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor nu dus zo beperkt mogelijk houden en vooralsnog is er voor de eerste 3 maanden  dus geen verklaring van een derde deskundige (accountant/brancheorganisatie) nodig.

Het aanvragen van uitstel van betaling kan overigens pas op het moment dat de aangifte is ingediend én een (naheffings-)aanslag is ontvangen.