Compensatieregeling: € 4.000 voor direct getroffen ondernemers

Ondernemers die direct getroffen zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet kunnen een vaste tegemoetkoming krijgen van € 4.000,-. Het gaat volgens de minister dan in ieder geval om horeca, reis- en evenementenbranche en (sommige) bedrijven in de culturele sector.

Nadere regels en voorwaarden met betrekking tot deze voorziening en het aanvragen ervan worden op korte termijn verwacht.  Het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zal deze regeling gaan uitvoeren. Het RVO zal op haar website de nadere details bekend maken van de regeling op het moment dat deze bekend zijn.