Kort uitstel van betaling belastingen (gewone regeling)

De mogelijkheid om telefonisch een kort uitstel van betaling van 4 maanden te verkrijgen bestaat ook nog steeds. De voorwaarden daarvoor treft u hier aan. Maakt u gebruik van dit korte uitstel, dan is verder uitstel in beginsel niet meer mogelijk.