Melden betalingsonmacht

Het vragen van uitstel van betaling laat (wellicht) het melden van betalingsonmacht onverlet. Het is nog niet duidelijk hoe de Belastingdienst in het kader van de nieuwe regeling met betrekking tot uitstel van betaling omgaat met de melding betalingsonmacht. In voorkomende gevallen is het advies dus: melden!

Het tijdig melden van betalingsonmacht bij de Belastingdienst en/of bedrijfspensioenfonds voorkomt aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon (o.a. bij een B.V. of N.V. en in sommige gevallen C.V.) in het geval de belastingen en/of premies niet op tijd kunnen worden betaald. De termijn voor tijdige melding betalingsonmacht bedraagt uiterlijk 2 weken na de dag waarop de verschuldigde belastingen en/of premies behoorde te zijn voldaan.

Melding geschiedt via het formulier betalingsonmacht. Het formulier kan worden gebruikt voor een melding bij de Belastingdienst als u betalingsonmacht meldt ten aanzien van loonbelasting of omzetbelasting. Het formulier kan ook worden gebruikt voor een melding bij het bedrijfspensioenfonds (u vult het formulier dan een tweede keer in).

Met het melden van betalingsonmacht wordt geen uitstel verkregen. Uitstel van betaling moet dan ook apart worden verzocht.