Uitstel van betaling MKB bedrijven door de bank

Naast de regelingen die van overheidswege worden verstrekt, zijn de Nederlandse banken inmiddels ook aan het bekijken hoe zij de gevolgen van het Coronavirus voor hun klanten kunnen verzachten. Inmiddels hebben de ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en de Triodos bank besloten een uitstel van betaling te verlenen van 6 maanden.

Consumenten kunnen desgewenst contact opnemen met hun bank om in overleg tot passende maatregelen te komen ten aanzien van hun hypotheek.