Uitstel van betaling vakantiegeld?

Wellicht heeft u uit de media vernomen dat het FNV een uitstel van betaling van het vakantiegeld heeft geopperd. Dit zou dan uitsluitend de toepassing van een voorziening in een bestaande cao betreffen. Een werkgever kan niet eenzijdig het vakantiegeld opschorten, daarvoor is afstemming met de individuele werknemer nodig.