Verlaging invorderingsrente en belastingrente

Bij te late betaling van belastingen zal de Belastingdienst geen verzuimboete opleggen. De door de Belastingdienst gehanteerde invorderingsrente bij te late betaling van 4% zal per 23 maart 2020 worden verlaagd naar (bijna) 0% (0,01%). Dit geldt voor alle belastingschulden.

De Belastingdienst rekent ook belastingrente als zij een aanslag te laat heeft kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte is gedaan. Het tarief van de belastingrente is in beginsel 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van deze belastingrente wordt nu tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.