Verruiming Borgstelling MKB-kredieten met de aangepaste BMKB-C regeling

Deze regeling maakt het mogelijk voor (kleinere) bedrijven om onder gunstigere voorwaarden geld te lenen bij de bank, omdat de overheid voor een deel (75% van het geleende bedrag) borg staat. Aanvragen voor deze regeling geschieden via een zogenoemde geaccrediteerde financier (meestal de bank).