Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Deze regeling maakte het voor (grotere) bedrijven mogelijk om gemakkelijker aanspraak te maken op de Garantie Ondernemersfinanciering, waarbij de overheid normaal gesproken garantie geeft van 50% op bankleningen en -garanties. In het kader van de verruiming geldt het volgende:

  • De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
  • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
  • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
  • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
  • De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen.
  • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:

lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode ineens, aan het einde van de looptijd

  • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.
  • Aanspraak maken op deze regeling geschiedt via uw geaccrediteerde financier (meestal de bank).