Klokkenluidersregeling ZAAM Accountants & Adviseurs

Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig en vertrouwelijk afgehandeld. Dit houdt ook in dat zowel personen van buiten de organisaties als medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen. De klokkenluidersregeling is geldig naast de regeling voor klachten over de diensten van ZAAM Accountants & Adviseurs of aan haar verbonden personen en de regeling met betrekking tot verschillen van inzicht.

  • Iemand die gebruikmaakt van de klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de vertrouwenspersoon (de heer D. Dijkhuis) van onze accountantspraktijk middels een brief of e-mailbericht;
  • De vertrouwenspersoon heeft de verplichting de melding binnen een week na ontvangst van de melding te bevestigen. In deze bevestiging maakt de vertrouwenspersoon ook melding van de procedure en termijn die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding;
  • Uiterlijk na 4 weken bericht de vertrouwenspersoon aan de melder welke maatregelen er zijn genomen en hoe de verdere afhandeling zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen 4 weken gedaan kan worden, meldt de vertrouwenspersoon dit aan de melder en geeft aan binnen welke termijn afhandeling alsnog plaatsvindt.